Kestävä keskittyy

Sundström – kestävä yritys, joka keskittyy ihmisiin ja ympäristöön

Sundström Safety on jo lähes 100 vuoden ajan auttanut suojelemaan ja parantamaan ihmisten hyvinvointia. Työskentelemällä aktiivisesti kestävyyskysymysten parissa edistämme myös ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämistä, reilua kaupankäyntiä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Kestävän kehityksen työmme ytimessä ovat arvomme: Avoimuus, selkeys, kunnioitus.

Kestävän kehityksen pyörä

Vuonna 2020 teimme kestävää kehitystä koskevan esitutkimuksen. Esitutkimuksen perustana olivat arvomme ja Code of Conduct -käytäntömme, jotka perustuvat YK:n kymmeneen ihmisoikeuksia, työoikeutta, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevan periaatteen noudattamista.

Osana esitutkimusta tehtiin myös YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen perustuva nykytila-analyysi. Työn perusteella tunnistettiin viisi painopistealuetta. Nämä osa-alueet muodostavat pohjan tulevaisuuden strategiselle kestävyystyöllemme ja asetetuille tavoitteillemme.

Viisi painopistealuettamme liittyvät YK:n globaaleihin tavoitteisiin.

Arvomme ovat kestävän kehityksen työmme perusta, ja ne ohjaavat meitä päätöksissämme ja työskentelytavoissamme. Se luo turvallisuutta ja saa meidät pyrkimään kohti meille tärkeitä asioita.

YK otti vuonna 2015 käyttöön uuden agendan kohti kestävää kehitystä vuoteen 2030 mennessä. Tämän johdosta asetettiin 17 maailmanlaajuista tavoitetta. Elinkeinoelämällä on ratkaiseva rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Maailmanlaajuisista tavoitteista olemme tunnistaneet viisi tavoitetta, jotka ovat oleellisempia ja tärkeämpiä liiketoiminnallemme ja strategiselle suuntauksellemme. Tavoitteet näkyvät oikealla.

Kaikki voivat vaikuttaa näihin tavoitteisiin, myös Sundström Safety.

Nos valeurs fondamentales !

Viisi painopistealuettamme ovat; henkilöstö ja terveys, kestävän kehityksen mukaiset hankinnat, kestävän kehityksen mukaiset tuotteet, ympäristövaikutusten vähentäminen ja yhteiskuntavastuu. Ne esitellään kestävän kehityksen pyöränä, jonka keskustassa ovat ydinarvomme.

YK:N GLOBAALIT TAVOITTEET

Arvomme ovat kestävän kehityksen työmme perusta, ja ne ohjaavat meitä päätöksissämme ja työskentelytavoissamme. Se luo turvallisuutta ja saa meidät pyrkimään kohti meille tärkeitä asioita. YK otti vuonna 2015 käyttöön uuden agendan kohti kestävää kehitystä vuoteen 2030 mennessä. Tämän johdosta asetettiin 17 maailmanlaajuista tavoitetta. Elinkeinoelämällä on ratkaiseva rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Maailmanlaajuisista tavoitteista olemme tunnistaneet viisi tavoitetta, jotka ovat oleellisempia ja tärkeämpiä liiketoiminnallemme ja strategiselle suuntauksellemme. Tavoitteet näkyvät oikealla. Kaikki voivat vaikuttaa näihin tavoitteisiin, myös Sundström Safety.

Våra värdegrunder

Arvopohja

Arvopohjamme on toiminnan ydin, ja se sisältää kolme arvoa: Avoimuus, selkeys ja kunnioitus. Arvot leimaavat työtä ja lähestymistapaa koko organisaatiossa ja liittyvät läheisesti kestävän kehityksen työhön.

Henkilöstö & terveys

Työntekijämme ovat yksi yrityksen tärkeimmistä resursseista ja edistävät yrityksen kasvua ja menestystä. Heidän hyvinvointinsa on yksi kestävän työpaikan tärkeimmistä rakennuspalikoista. Keskitymme hyvään työympäristöön, jossa syrjintää ja erityiskohtelua ei sallita. Kaikkien meillä työskentelevien on tunnettava olonsa turvalliseksi, osalliseksi ja kunnioitetuksi.

Kestävät hankinnat

Pyrimme pitkäaikaisiin ja kestäviin suhteisiin toimittajiemme kanssa. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutustamme, joten valitsemme mielellämme tavarantoimittajia, jotka sijaitsevat lähellämme. Kestävä kehitys voidaan saavuttaa yhdessä hyvän yhteistyön, selkeiden odotusten ja seurannan avulla.
Code of Conduct -käytännössämme painotamme YK:n ohjeiden noudattamista. Yhteistyö toimittajiemme kanssa perustuu samoihin arvoihin.I vår Code of Conduct framhåller vi vikten av att följa FN:s riktlinjer. Samarbetet med våra leverantörer bygger på samma värderingar.

Kestävät tuotteet

Vuodesta 1926 lähtien filosofiamme on ollut tarjota asiakkaille kestäviä ja tehokkaasti suojaavia tuotteita. Tuotteidemme materiaalivalintojen ansiosta tuotteemme ovat pitkäikäisiä. Monet tuotteista ovat yhteensopivia toistensa kanssa ja niitä voi yhdistellä eri lisävarusteisiin sekä täydentää. Tämä pidentää tuotteiden käyttöikää ja pienentää ympäristövaikutuksia.

Ympäristövaikutuksen pienentäminen

Tavoitteemme on pienentää ympäristövaikutustamme. Otamme tämän huomioon jo tuotteiden kehitysvaiheessa. Teemme sopivia materiaalivalintoja, jotka seuraavat koko prosessivirtaa organisaatiossamme. Työskentelemme aktiivisesti jätehuollon tehostamiseksi. Tuotantolaitoksissamme käytetään vain uusiutuvaa ja ympäristömerkittyä sähköä. Kanssamme toimivat kuljetusyritykset ovat jo nyt pienentäneet merkittävästi ilmastovaikutustaan, mikä osaltaan vähentää ympäristöpäästöjä.

Sitoutuminen yhteiskuntaan

Ihmisten elämän ja terveyden vaaliminen on aina ollut tärkein kannustimemme. Sitoutuminen ulottuu pidemmälle kuin vain ihmisten suojaamiseen tuotteillamme. Yrityksen kestävyystyö liittyy selkeästi yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Osa sosiaalisesta vastuustamme tapahtuu sponsorointien kautta, joiden avulla haluamme tavoittaa laajoja yhteiskuntaryhmiä, kuten organisaatioita, yhdistyksiä ja liittoja. Sponsorikohteilla tulee olla selvä arvopohja ja selkeä yhteiskuntavastuu, joka sopii hyvin yhteen yrityksemme kanssa. On tärkeää, että tasa-arvo- ja yhdenmukaisuustyölle on laadittu suunnitelma.