ศูนย์การเรียนรู้

ป้องกันตัวเองจากอากาศเสีย

เราให้คุณหายใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือสภาพแวดล้อมของคุณเป็นอย่างไร ศูนย์ความสามารถของเรามีความเชี่ยวชาญอย่างมาก และจะรับรองว่าคุณสามารถระบุและใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ถูกต้องสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ เราปกป้องผู้คนจากอากาศที่ปนเปื้อน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งดีๆ ในชีวิตได้ทุกวัน

บทความ
Image showing a person at work at an industry

การเลือกเครื่องป้องกันทางเดินหายใจที่เหมาะสม

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมจะทำให้คุณมีตัวเลือกมากมาย เราจึงได้จัดทำคู่มือเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมเป็นไปอย่างราบรื่นและเรียบง่ายที่สุด ในคู่มือของเรา คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดมากขึ้นว่าพารามิเตอร์ใดมีบทบาทสำคัญในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เราพูดถึงอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจและตัวกรองประเภทต่างๆ และความสำคัญของการฝึกอบรมที่ถูกต้อง เรายังพูดถึงอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจสองประเภทที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ป้องกันด้วยแผ่นกรอง และอุปกรณ์ช่วยหายใจ

Choose the right protection